Нормативно-правова документація

Профорієнтаційна робота

Державні програми

  • Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статті на період до 2025 року   zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-%D0%BF#Text

Листи: